Paziņojums par tirgus izpēti Nr.15 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 26.oktobra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 25.novembrī noslēdza līgumu ar SIA “Autoparts” reģistrācijas Nr.40003453287, “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 6800.00 bez PVN.