Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 16 “Par elektrošoka pistoles barošanas elementu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektrošoka pistoles barošanas elementu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2022. gada 5. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.Pielikums pieteikums

2.Pielikums_Tehniska_specifikacija-finansu_piedavajums

Tirgus_izpētes_dokuments_Nr_16

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 08.12.2022. noslēdza līgumu ar SIA “RAE LV”, reģistrācijas Nr.40103973547  “Par rezerves barošanas elementu (Taser TPPM batery pack) elekrošoka pistolēm Taser X26P” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 596,61 (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro, 61 centi).