Paziņojums par tirgus izpēti Nr.16 “Par pasažieru autobusu izmantošanu iedzīvotāju evakuācijai ārkārtēju situāciju gadījumos Rīgas pilsētā”

Publicēšanas datums 2017.gada 4.oktobrī

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par pasažieru autobusu izmantošanu iedzīvotāju evakuācijai ārkārtēju situāciju gadījumos Rīgas pilsētā.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv  vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 11.oktobra, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tehniskā specifikācija -finanšu piedāvājums