Paziņojums par tirgus izpēti Nr.16 “Par pasta pakalpojumu sniegšanu”

Publicēšanas datums 2018.gada 12.septembris

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par pasta pakalpjumu sniegšanu

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 19.septembra plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontakttālrunis 67037830, 67037893

Dokumentācija

________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2018.gada 1.oktobrī noslēdza līgumu ar VAS “Latvijas pasts”, reģistrācijas numurs 40003052790, par pasta pakalpojumiem, par kopējo līguma summu  EUR 120000 (simtu divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli.