Paziņojums par tirgus izpēti Nr.16 “Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti “Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 5.novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums_1.pielikums

Pieteikums_2.pielikums

Apliecinājums_3.pielikums