Paziņojums par tirgus izpēti Nr.17 “Cīņas nodarbību telpu noma Rīgas pašvaldības policijas vajadzībām”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par cīņas nodarbību telpu nomu Rīgas pašvaldības policijas vajadzībām.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv   vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 18.oktobra, plkst.10.00. Maksimāla līguma summa 12 000,00 euro bez PVN.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums.

__________________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija noslēdza līgumu ar Biedrību “Latvijas Aikido Federācija”, reģistrācijas Nr.40008026794, ,,Par sporta cīņas zāles izmantošanu”, par kopējo līguma summu EUR 12 000,00 bez PVN, spēkā no 2017.gada 3.novembra