Paziņojums par tirgus izpēti Nr.17 “Par kancelejas preču piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par kancelejas preču piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 6.novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums

2.pielikums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 7.decembrī noslēdza līgumu ar SIA “A-birojs” reģistrācijas Nr.40003972121, “Par kancelejas preču iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 9 999.99 bez PVN.