Paziņojums par tirgus izpēti Nr.17 “Par reprezentācijas materiālu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par reprezentācijas materiālu iegādi.

Paredzamās iepirkuma līguma summas

  • Tirgus izpētes daļai Nr.1 – EUR 5851,50 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN);
  • Tirgus izpētes daļai Nr.2 – EUR 240,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot tos uz e-pastu: roberts.straume@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā
katru darba dienu (no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00) līdz 2019.gada 21.oktobra plkst. 11.00.

Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: Roberts Straume, e-pasts – roberts.straume@riga.lv, tālrunis 67037834.

 

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums – Pieteikums tirgus izpētē

2.pielikums – Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums Nr.1

3.pielikums – Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums Nr.2

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 31.oktobrī noslēdza līgumu tirgus izpētes daļā Nr.1 ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daiļrade EKSPO”, reģistrācijas Nr.40003275761, par kopējo līguma summu EUR 5851,31 bez PVN.

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 1.novembrī noslēdza līgumu tirgus izpētes daļā Nr.2 ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daiļrade EKSPO”, reģistrācijas Nr.40003275761, par kopējo līguma summu EUR 223,40  bez PVN.