Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 17 “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021. gada 30. novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

2. Tirgus izpētes dokuments

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2021. gada 8. decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mcābols dizains un druka” , “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”, par kopējo līguma summu EUR 9559.00 ar PVN.