Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 17 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2022. gada 9. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.pielikums_Pieteikums

2.pielikums_Tehniskāspecifikācija_Finanšu piedāvājums

Tirgus_izpētes_dokuments_Nr_17

Rīgas pašvaldības policija 30.12.2022. noslēdza līgumu ar SIA “VA MOTORS”, reģistrācijas Nr.40003373634 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8 250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi).