Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 17 “Triecienizturīgu planšetdatoru ar LTE iegāde”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par triecienizturīgu planšetdatoru ar LTE iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai pašrocīgi parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Elmars.Vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 23. oktobra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_planšetdatori

1. Pieteikums

2. Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 27.10.2023. noslēdza līgumu ar SIA “VEFabrika”, reģistrācijas Nr. 44103059378 “Triecienizturīgu planšetdatoru ar LTE iegāde” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 490,00 (seši tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Līgums par planšetdatoru iegādi