Paziņojums par tirgus izpēti Nr.18 “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: kristine.magazniece@riga.lv, līdz 2020.gada 17.novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 27.novembrī noslēdza līgumu ar SIA “GR ART&PRINT” reģistrācijas Nr.40103323220, “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”, par kopējo līguma summu EUR 7900.00 bez PVN.