Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 18 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai pašrocīgi parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Elmars.Vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 27. novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1.pielikums_pieteikums

2. pielikums Tehniskā-Finanšu

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 07.12.2023. noslēdza līgumu ar SIA “VA Motors”, reģistrācijas Nr. 40003373634 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8 250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Līgums