Paziņojums par tirgus izpēti Nr.18 “Par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv, līdz 2021.gada 1.decembra pulksten 14.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments_trenažieru_zāle_2021

1.pielikums_pieteikums

2.pielikums_Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums

3.pielikums_apliecinājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 09.12.2021. noslēdza līgumu ar SIA “My Fitness”, reģistrācijas numurs 40003440545, “Par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu” par kopējo līguma summu EUR 31 500,00 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) neieskaitot PVN.