Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 19 ”Par bezpilota gaisa kuģu remontu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par bezpilota gaisa kuģu remontu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, līdz 2022. gada 12. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

3. Tirgus izpētes dokuments

3.1.Pielikums pieteikums

3.2. 2.pielikums Finansu_piedavajums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 21.12.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Easy Solution”, reģistrācijas Nr.40103231265 “Par bezpilota gaisa kuģu remontu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8 999,00 (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).