Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 19 “Par izkārtņu nomaiņu, informācijas plākšņu un pludmales karoga iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par izkārtņu nomaiņu, informācijas plākšņu un pludmales karoga iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2023. gada 22. novembrim plkst. 09.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1.pielikums_pieteikums2.pielikums_

Tehniskā specifikācija-fianšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 05.12.2023. noslēdza līgumu ar SIA “ABI 2”, reģistrācijas Nr. 40003265778 “Par izkārtņu nomaiņu, informācijas plākšņu un pludmales karoga iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN ir EUR 9 866,77 (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro, 77 centi).

Līgums_ABI 2