Paziņojums par tirgus izpēti Nr.19 “Par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu. Piedāvājumus var iesniegt nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2019.gada 22.novembra plkst.14.00. Kontakttālruņi 67037869, 67037279. Prasības attiecībā uz iepirkumu pievienotas pielikumos.

Apliecinājums

Tirgus izpētes instrukcija

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2019.gada 5.decembrī noslēdza līgums ar SIA “My Fitness”, reģistrācijas Nr.40003440545, “Par trenažieru zāles izmantošanu un sporta nodarbību apmeklēšanu”, par kopējo līguma summu EUR 31500,00 bez PVN.