Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 2 “Informatīvo ekrānu un datortehnikas piegāde”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par informatīvo ekrānu un datortehnikas piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2024. gada 19. marta plkst. 23.59. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

1.Pielikums_pieteikums

2.pielikums Teh.Spec.-Fin.Piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 02.04.2024. noslēdza līgumu ar SIA “Signtech”, reģistrācijas Nr. 40103828379, “Par informatīvo ekrānu un datortehnikas piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 5 854,00 (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro, 00 centi).

Līgums