Paziņojums par tirgus izpēti Nr.2 “Par 1 (vienas) jaunas piešūšamās laivas iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 7.marts

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par 1(vienas) jaunas piepūšamās laivas iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 8 264,46  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Diana.Belozerova@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 17.martam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037854.

Dokumentācija

Precizējums:

6. Balona diametrs – ne mazāk kā 530 (mm).                        mm

_____________________________________________________________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 22.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA ,,FjordStar”, reģistrācijas Nr.40103389519, “Par laivas iegādi zivju resursu aizsardzībai”, par kopējo līguma summu EUR 8000,00 bez PVN.

Līgums