Paziņojums par tirgus izpēti Nr.2 “Par autovadītāju apmācību drošas braukšanas jomā un braukšanā ekstremālos apstākļos”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par autovadītāju apmācību drošas braukšanas jomā un braukšanā ekstremālos apstākļos. Paredzamā līgumcena EUR 7000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2020.gada 7.februārim pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis 67037834.

Tirgus_izpētes_dokuments

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2020.gada 19.februārī noslēdza līgumu ar SIA “Drošas braukšanas skola”, reģistrācijas Nr.40003732540, “Par drošas braukšanas apmācībām”, par kopējo līguma summu EUR 6382.50 bez PVN.