Paziņojums par tirgus izpēti Nr.2 “Par autovadītāju apmācību drošas braukšanas jomā un braukšanā ekstremālos apstākļos”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par autovadītāju apmācību drošas braukšanas jomā un braukšanā ekstremālos apstākļos. Piedāvājumus var iesniegt nosūtot tos uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz pulksten 17:00 (pusdienu pārtraukums no pulksten 12:00 līdz pulksten 12:30) līdz 2019.gada 21.janvārim pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Tirgus_izpētes_dokuments_droša_braukšana

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 29.janvārī noslēdza līgumu ar SIA “Drošas braukšanas skola”, reģistrācijas Nr.40003732540, “Par drošas braukšanas apmācībām”, par kopējo līguma summu EUR 9250.00 bez PVN.