Paziņojums par tirgus izpēti Nr.2 “Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācību speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā organizēšanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronikso parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv, līdz 2022.gada 19.janvāra pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

0.Tirgus izpētes dokuments

1.Tehniskā specifikācija

2.Pieteikums

3.Apliecinājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 18.02.2022. noslēdza līgumu ar Biedrību “VSEVOLODA ZEĻONIJA SPORTA UN IZGLĪTĪBAS APVIENĪBA”, reģistrācijas numurs 40008056356, Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācībām speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā par kopējo līguma summu EUR 41 000.00 (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi) neieskaitot PVN.