Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 20 “Par spiedogu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par spiedogu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1. pielikums_pieteikums

2. pielikums Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 13.12.2023. noslēdza līgumu “Par spiedogu iegādi” ar AS “Reklāmas un Zīmogu Fabrika”, reģistrācijas Nr. 40003205675, par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro, 00 centi).

Līgums