Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 20 “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti ''Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi''. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Elmars.Vilcins@riga.lv, līdz 2022. gada 22. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_tipogrāfija

1. pielikums pieteikums

2. Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums

3.-6. pielikums

7. pielikums goda raksts

8. pielikums pateicība

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 18.01.2023. noslēdza līgumu ar SIA “GR ART & PRINT”, reģistrācijas Nr. 40103323220, “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).