Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 21 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2023. gada 5. decembra plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments Nr.21

1. pielikums Pieteikums

2. Pielikums_Tehniskā_Specifikācija

3.Pielikums_Finanšu_Piedāvājums

Tirgus izpēte Nr. 21 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās” izbeigta bez rezultāta.