Paziņojums par tirgus izpēti Nr.22 “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi “

Publicēšanas datums 2018.gada 22.novembrī

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un piederumu iegādi.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17:00 līdz 2018.gada 29.novembra plkst.11.00.

Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

 Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums