Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 23 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2023. gada 20. decembra plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpetes_dokuments-Nr.23

1.-pielikums-Pieteikums (1)

2.-Pielikums_Tehniska_Specifikacija

3.Pielikums_Finansu_Piedavajums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 11.01.2024. noslēdza līgumu ar SIA “Puto franšīze”, reģistrācijas Nr. 50203030181 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 240,00 (seši tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi).

Puto klientu līgums_RVPP_2024