Paziņojums par tirgus izpēti Nr.3 “Par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu”

Publicēšanas datums 2018.gada 11.aprīlī

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 9999,99  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 16.aprīlim, plkst.13.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037856, 67037824.

Dokumentācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2018.gada 26.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA “Clean R”, reģistrācijas Nr.40003682818, “Par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu”, par kopējo līguma summu EUR 9999,99 bez PVN.