Paziņojums par tirgus izpēti Nr.3 “Par Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbinieku formas tērpu elementu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbinieku formas tērpu elementu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv līdz 2022.gada 24.februāra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums_pieteikums

2.pielikums_1.daļa

3.pielikums_2.daļa

4.pielikums_3.daļa

5.pielikums_4.daļa

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 09.03.2022. noslēdza līgumu ar SIA “SYNERGY”, reģistrācijas numurs 40103255297, “Par vasaras apavu un šortu iegādi” par kopējo līguma summu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) neieskaitot PVN.

Rīgas pašvaldības policija 09.03.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Alla Breve”, reģistrācijas numurs 40003430049, “Par beisbola tipa cepuru un polo tipa kreklu iegādi” par kopējo līguma summu EUR 4662.00 (četri tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro, 00 centi) neieskaitot PVN.