Paziņojums par tirgus izpēti Nr.3 ,,Par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu”

Publicēšanas datums 2017.gada 7.marts

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 7400,00  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037856, 67037824.

Dokumentācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 19.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA ,,Rang-Sells”, reģistrācijas Nr.40003554635, ,,Par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu”, par kopējo līguma summu EUR 7400,00 bez PVN.