Paziņojums par tirgus izpēti Nr.3 “Rīgas pašvaldības policijas amatpersonu ar likumā “Par policiju” noteiktajām pilnvarām psiholoģiskā konsultēšana”.

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas amatpersonu ar likumā “Par policiju” noteiktajām pilnvarām psiholoģisko konsultēšanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: kristine.magazniece@riga.lv līdz 2021.gada 21. aprīļa plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos. Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu Rīgas pašvaldības policija 2021.gada 26.maijā noslēdza līgumu ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru, reģistrācijas Nr. 90001834903 , “Par psihologa pakalpojumiem”, par kopējo līguma summu EUR 7024.79 (septiņi tūkstoši divdesmit četri euro, 79 centi) bez PVN.
0.Tirgus izpētes dokuments

 

1.pielikums_Pieteikums

 

2.pielikums TS-FP

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2021.gada 26.maijā noslēdza līgumu ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru, reģistrācijas Nr. 90001834903 , “Par psihologa pakalpojumiem”, par kopējo līguma summu EUR 7024.79 (septiņi tūkstoši divdesmit četri euro, 79 centi) bez PVN.