Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 3 “Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācībās speciālo līdzekļu, tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācībās speciālo līdzekļu, tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2023. gada 10. martam plkst. 09.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.Pielikums_pieteikums

2.Pielikums_Tehniska_specifikacija

3.Pielikums_apliecinājums_tuvcīņa

Tirgus izpētes dokuments_Nr_3

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 16.03.2023. noslēdza līgumu ar SIA “T777J”, reģistrācijas Nr.40103847789 “Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 33 000,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši euro, 00 centi).

Līgums_tuvcīņa_Publ