Paziņojums par tirgus izpēti Nr.4 ,,Par angļu valodas speciālista piesaisti”

Publicēšanas datums 2017.gada 30.marts

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par angļu valodas speciālista piesaisti.

Paredzamā līgumcena EUR 8640,00  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Aija.Gargurne@riga.lvvai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037809, 67037869.

Dokumentācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 24.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA ,,Alius Lingua”, reģistrācijas Nr.40103264590, ,,Par angļu valodas speciālista piesaisti”, par kopējo līguma summu EUR 8640,00 bez PVN.