Paziņojums par tirgus izpēti Nr.4 “Par audio/videokonferenču aprīkojuma komplekta iegādi un tā uzstādīšanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par audio/videokonferenču aprīkojuma komplekta iegādi un tā uzstādīšanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv, līdz 2022.gada 11.marta pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

0.Tirgus izpētes dokuments

1.Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

2.Pieteikums

3. Shematisks attēlojums