Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 4 “Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2024. gada 22. aprīļa plkst. 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_glābēju aprīkojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

16.pielikums

17.pielikums

18.pielikums

19.pielikums

20.pielikums

Informatīvs paziņojums par noslēgtajiem līgumiem

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija noslēdza līgumus:

2024. gada 8. maijā ar SIA “LĀSA-100”, reģistrācijas Nr. 40103149247, “Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 946,28 (deviņi simti četrdesmit seši euro, 28 centi)

Līgums_Lāsa 100

2024. gada 9. maijā ar SIA “Aquatex Group”, reģistrācijas Nr. 40003714583, “Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 3 126,80 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 80 centi)

Līgums_Aquatex