Paziņojums par tirgus izpēti Nr.4 “Par kancelejas preču piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 03.maijā

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par kancelejas preču piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 9990,90  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Ruta.Petersone@riga.lv, vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 10.maijam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037856, 67037854.

Dokumentācija

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

______________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2018.gada 1.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Charlot”, reģistrācijas Nr.40103008290, “Par kancelejas preču iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 9990.90 bez PVN.