Paziņojums par tirgus izpēti Nr.4 “Par LED paneļu, spuldžu un prožektoru piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par LED paneļu, spuldžu un prožektoru piegādi. Paredzamā līgumcena EUR 6000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2020.gada 27.februārim pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis 67037834.

Dokumentācija

Pieteikums 

Tehniskā specifikācija_Finanšu piedāvājums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Rīgas pašvaldības policija 2020.gada 10.martā noslēdza līgumu ar SIA “ELEKTRO LV”, reģistrācijas Nr.50003717331, “Par LED paneļu, spuldžu un prožektoru piegādi”, par kopējo līguma summu EUR 6000.00 bez PVN.