Paziņojums par tirgus izpēti Nr.5 “Par mācību palīgmateriāla par bērnu drošības paaugstināšanu izstrādi un piegādi.”

Publicēšanas datums 2018.gada 15.maijā

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par mācību palīgmateriāla par bērnu drošības paaugstināšanu izstrādi un piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 16 000,00  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv, vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 22.maijam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037869, 67037860

Informācija par iepirkumu

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

Rīgas pašvaldības policija  2018.gada 28.maijā noslēdza līgumu ar SIA ,,OUT LOUD”, reģistrācijas Nr.40003989683, “Par mācību palīgmeteriālu par bērnu drošibas paaugstināšanu, izstrādi un piegādi”, par kopējo līguma summu EUR 15525.00 bez PVN.