Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 5 “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2024. gada 22. aprīļa plkst. 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_tipogrāfija

1.pielikums

2.pielikums

3-7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 2024. gada 8. maijā noslēdza līgumu ar SIA “McĀbols dizains un druka”, reģistrācijas Nr. 40203233633, “Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Līgums