Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 5 “Par velosipēdu tehnisko apkopi un remontu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par velosipēdu tehnisko apkopi un remontu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 29. marta plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments_velo_apkope

1.pielikums_pieteikums

2. pielikums tehniskā specifikācija

3. pielikums Finanšu piedāvājums

Rīgas pašvaldības policija 24.04.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Veloprofs.lv”, reģistrācijas Nr.40003916069 “Par velosipēdu tehnisko apkopi, remontu un velosipēdu piederumu piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro, 00 centi).

VeloProfs līgums