Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 6 “Par apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, līdz 2022. gada 29. martam pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienots pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments_PMP

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 13.04.2022. noslēdza līgumu ar SIA “MBR”, reģistrācijas Nr. 40003226554 “par apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro, 00 centi).