Paziņojums par tirgus izpēti Nr.6 “Par dabasgāzes iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabasgāzes iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu Inga.Brauca@riga.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 28.maijam pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Tirgus_izpētes_dokuments_dabasgāze

1.pielikums

2.pielikums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 9.jūnijā noslēdza līgumu ar AS “Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr.40003000642, “Par dabasgāzes iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 7050.00 bez PVN.