Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 6 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās . Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 4. aprīļa plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

1. pielikums pieteikums

2. pielikums Tehniskā specifikācija

3. pielikums Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 24.05.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Puto franšīze”, reģistrācijas Nr. 50203030181 “Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu pašapkalpošanās automazgātavās” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 995,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi).

Līgums