Paziņojums par tirgus izpēti Nr.7 “Elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pašvaldības policijas objektos”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 2.jūlijam pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Tirgus_izpētes_dokuments

1.pielikums

2.pielikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 10.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “Alpex” reģistrācijas Nr.40003795508, “Par Rīgas pašvaldības policijas objektu nodrošināšanu ar elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumiem”, par kopējo līguma summu EUR 9999.00 bez PVN.