Paziņojums par tirgus izpēti Nr.7 “Elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pašvaldības policijas objektos”

Publicēšanas datums 2018.gada 29.maijs

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 4.jūnijam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontakttālrunis 67037869, 67037856

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums