Paziņojums par tirgus izpēti Nr.7 “Par kancelejas preču piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par kancelejas preču piegādi. Paredzamā līgumcena EUR 9999,99 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv, vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2019.gada 29.maijam, pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037856, 67037854.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 7.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Charlot”, reģistrācijas Nr.40103008290, “Par kancelejas preču iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 9999.99 bez PVN.