Paziņojums par tirgus izpēti Nr.7 “Par pasta pakalpojumu sniegšanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par pasta pakalpojumu sniegšanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021.gada 20.jūlijam pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

1.pielikums

2.pielikums

Tirgus_izpētes_dokuments

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2021.gada 27.augustā noslēdza līgumu ar Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” , “Par pasta pakalpojumiem”, par kopējo līguma summu EUR 120 000.00 ar PVN.