Paziņojums par tirgus izpēti Nr.7 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā “

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elija.astreiko@riga.lv, līdz 2024. gada 2.maija plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus-izpetes-dokuments-Nr.7_pirmā palīdzība

1.pielikums_Pieteikums dalībai tirgus izpētē

2.Pielikums_Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums