Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 7 “Par sejas masku un filtru iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sejas masku un filtru iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv, līdz 2022. gada 25. aprīļa pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniska specifikacija_Finansu piedavajums_maska un filtrs

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 26.05.2022. noslēdza līgumu ar Lietuvas UAB “Garant Protech”, reģistrācijas Nr.304863046 “Par sejas masku un filtru iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 7129,00 (septiņi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro, 00 centi).