Paziņojums par tirgus izpēti Nr.8 “Elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pašvaldības policijas objektos”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos. Paredzamā līgumcena EUR 9999,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv, vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2019.gada 4.jūnijam, pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037869.

Informācija par iepirkumu

Tehniskā specifikācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 10.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA “Alpex”, reģistrācijas Nr.40003795508, “Par Rīgas pašvaldības policijas objektu nodrošināšanu ar elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumiem”, par kopējo līguma summu EUR 9999.00 bez PVN.